KALB-İ SELİM

Vâsıtalı olsun, vâsıtasız olsun her yerde tecellî eden Allah’tır. Bunu sen anlamamakla böyle olmaması îcap etmez. Yapan, tertip ve tanzim eden hep odur. Hakk’ın her yaptığında bir hikmet vardır. Bunu görebilmek de tevhiddir. Bu tevhidi elde edip Hakk’ı her yerde görürsen, gıybet, riya, kibir, tefâhür edemezsin, eğer bunları bilir ve yaparsan, mührü basar pasaportunu eline verirler. İşte kalbin selâmeti başka türlü olmaz. Bu olmadıkça da o kalp dâima puthânedir. Sen istediğin kadar Allah’a tapıyorum desen de bunun hiçbir faydası yoktur.

Şimdi bu sözleri hulâsa edelim: Kalb-i selim, ilim ve amel ile hâsıl olur. Bu ilim de tevhid ilmidir. İlm-i tevhid de, her yapılan şeyi Allah’tan bilmektir, her gördüğün şeyde Hakk’ın tecellîsini görmek, şu şöyle oldu, bu böyle oldu, diye Allah’ın işine karışmamak…
Hâsılı bir bilmek, bir sevmek, bir görmek gerektir.

Sonra amel, yâni, hâlinde, kavlinde, sözünde, istikâmet ve adaletten ayrılmamak, Hakk’a karşı kendi vücûdunun bir hiç olduğunu görüp bilmek gelir.

Adalet, Allah’ın rızâsını tahsile çalışmaktır. İşte böyle yapıp Allah Rabbim’dir diye istikâmet edenler için havf ve hüzün yoktur. O vakit bunlara “Rabbim Allah’tır deyip istikâmet edenlere korku ve hüzün yoktur” pasaportunu verirler.

(Kaynak: Sâmiha Ayverdi, Safiye Erol, Nezihe Araz ve Sofi Huri, Kenan Rifâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık, 5. Baskı, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2003, s. 386)

GÜNÜN SÖZÜ: “En büyük suçlar, gerekli olanı değil de fazla olanı elde etmek için işlenir”. Aristoteles

GÜNÜN MÜZİĞİ: “Söz Bitti.” Sertap Erener

KİTAP ÖNERİSİ: “Ya Allah’ın Sevdikleri.” Cemalnur Sargut

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir